توئیتهای 22 خرداد 88، در این لحظه

Sunday, June 12, 2011

«الان تو مسجدم... تیشرت سبز تنم کردم، شش تا تیشرت سبز و یه دونه دستبند سبز دیگه تو صفن... تعرفه رای رو از آقاهه گرفتم... بغل دستیم نوشت آقای دکتر مح*** احم*** خیلی خر است و انداخت تو صندوق... گفتن با خودتون خودکار بیارین... دارم می‌نویسم: میرحسین موسوی، کد 77، تا کردم و انداختم تو صندوق... یادم رفت ازش عکس بگیرم، حیف شد... یه نفس عمیق، نود درصد کسانی که تو این مسجدن به میرحسین رای دادن... خدایا به امید خودت، یا حسین...»

پارسال نوشته بودم.