در سریال ساختمان پزشکان اتفاق افتاد- واقعی

Thursday, June 9, 2011

منشی رو به پزشک: اگه رییس دفتر رییس جمهور ونزوئلا تصادف کنه، رو قیمت سکه تاثیر می‌ذاره؟ ... آخه رییس دفتر رییس جمهور خیلی مهمه، رو همه چیز هی تاثیر می‌ذاره!