سعدی، مرد نکونام- 1

Friday, June 24, 2011

حریف؛ عمر به‌سر برده در فسوق و فجور
به وقت مرگ، پشیمان همی‌خورد سوگند:‏

«که توبه کردم و دیگر گنه نخواهم کرد»
تو خود دگر نتوانی، به ریش خود مخند!

0 comments: