این پست اسم ندارد

Friday, June 4, 2010

اسمهایی هست که یه حس عشق لطیفی توشه، مثلا «نگار»... دیگه چی؟

8 comments:

negar said...

just negar :D

thnx for this post :P

Ardavan said...

الهام

نگار said...

فلبم لرزید.

Anonymous said...

مونا
نگین

نگار said...

چه عشقی کردم اینو خوندم. :D

الهام said...

الهام

Anonymous said...

نسیم !

هانیه said...

نگار....