ماشالاه به پليس‌مون که اينقدر وحشيه

Saturday, June 11, 2011

به جرات مى‌تونم بگم خوشحال‌ترين نفرهايى که بعد از برد پرسپوليس ديدم، چلنگر بود و پليس وظيفه‌هايى که داشتن از بازيکنان امضا مى‌گرفتن! با اون قتل و غارتى که پليسها کردن... ديدين چه‌جورى ريختن روى اون بدبختى که وارد زمين شده بود و با لگد زدن تو سر و صورتش؟

0 comments: