دبلیو دبلیو دبلیو نقطه

Tuesday, June 28, 2011

مجریان تلویزیونی، به خدا لازم نیست تو آدرس‌های اینترنتی که اعلام می‌کنین، سه تا دبلیو و نقطه‌ی اولش رو بگین. همون آدرس خالی رو که بگین مردم می‌فهمن چیکار کنن!

0 comments: