فقط خدا از دلش خبر داره

Monday, June 13, 2011

این خانم مهناز افشار که تشریف بردن پیش آمنه و گویا(؟) برای رضایت گرفتن از قصاص چشم در برابر چشم هم تشریف بردن و با خودشون هم عکاس بردن تا همه‌جا پخش بشه، اگر خدای نکرده، خدای نکرده، وقتی میرن آرایشگاه و آرایشگر اشتباهی دم ابروشون رو کوتاه می‌کنه، حاضر میشن جلوی دوربین ظاهر بشن؟ که حالا (خدا کنه دلیلش فقط دلجویى باشه) انتظار دارن آمنه رضایت بده!

2 comments:

فریدا said...

آخ دمت گرم !! ... این بازیگرا نصفشون تو کله شون به جای مغز نمی دونم چی چیه!! آمنه چی بهش گفته ... نگفته بیشین بینیم بابا !!!!
پتیاره رو

Anonymous said...

نه. من متن گفتگو رو خوندم و شما که مطمئن نیستی و فقط عکسو دیدی نباید اینطوری قضاوت می کردی!
افشار مثل یکجور همدردی رفته بود و باهاش حرف زده بود اصلا در مورد مجازات و قصاصو بخشش هیچ حرفی زده نشده.
(اونطور که من خودنم)