زندگی روزمره

Wednesday, June 8, 2011

سالهاست که فنچ‌ها درون قفس زاد و ولد می‌کنند. در ِ قفس که باز شود، فرار نمی‌کنند. اگر هم فرار کنند، در هوای آزاد یا از گرسنگی می‌میرند یا شکار کلاغ می‌شوند...

0 comments: