ماه خرداد؛ پیرم می‌کند

Saturday, June 4, 2011

بايد افتخار کنم که متولد خردادم يا خجالت بکشم؟!

2 comments:

مترسک said...

به، چند خرداد؟
و خب، سوال واقعاً خوبیه. منم نمی دونم

Anonymous said...

تولدت مبارک باشه دوست من... حالا اتفاقی هست که افتاده... بنظر من باید صبور باشی