نوستال کابوس پنکه

Tuesday, June 28, 2011

یعنی قدیمیها عقلشون نمی‌رسید که فاصله بین میله‌های پنکه رو کمتر کنن تا انگشت نره لای پره‌ها و من با این سن دیگه از پنکه نترسم؟!

0 comments: