غلط کردیم! خوب شد؟

Saturday, June 25, 2011

در جواب اینایی که میگن «خودتون انقلاب کردین، حالا هم هر بلایی سرتون میاد حقتونه» چی باید بگیم که رکیک نباشه؟!