به آبمون هم کار داره

Tuesday, June 21, 2011

«افتتاح این سدها تاثیر بسیار خوبی بر روی آب کشاورزان گذاشته که می‌تونن آبشون رو برای کارهاشون تنظیم و مدیریت کنن...»

ریاست محترم جمهور، مراسم افتتاح دو سد زنجان، زنده و واقعی

1 comments:

Anonymous said...

انصافا در این مورد احمدی نژاد مقصر نیست. اشکال از ذهن منحرف توئه!؛