همه‌شون لنگه‌ی همن

Tuesday, June 14, 2011

هفته پیش کواکبیان داشت خودش رو می‌کشت که انتقال تیم به شهرستان غیرقانونیه. این هفته معلوم شد استیل آذین رو برداشته برده شهر خودشون!

1 comments:

Morteza said...

شرکت استیل آذین توی شهرک صنعتی مهدی شهر واقع در سمنان هست.
من یه مدت به عنوان کار آموز اونجا کار کردم.
به نظرم از همون اولم این تیم باید میرفت سمنان.