آره داداش

Saturday, June 18, 2011

فلاشفه آشیایی تشور درشتی اژ شیاشتهای شالم روژ دنیا ابراژ نمی‌کنند...

پروفسور علی‌اکبر ولایتی، شبکه چهار، واقعى، پای منقل، لابد

0 comments: