گیهان و خوانندگان، پیام بودار

Friday, June 24, 2011

مرگ بر سران فتنه و جریان انحرافی. لطفا مصاحبه‌ای هم با سارینا فرهادی ِ عزیزم داشته باشید.

با تشکر، پدرام 18 ساله از کرج

0 comments: