هرچی عوض داره

Saturday, June 11, 2011

و چه بسیار دختران انی که در کودکی محل سگشان نمی‌گذاشتیم و وقتی بزرگ شدند، دافات شکیلی شدند که محل سگمان نمی‌گذارند!

0 comments: