ما صرفه‌جویی می‌کنیم تا دنیا بتواند مصرف کند

Friday, June 10, 2011

شرکت گاز تبلیغ ساخته با این مضمون: «با مصرف بهینه گاز هم در هزینه گاز مصرفی خود صرفه‌جویی می‌کنید و هم باعث افزایش صادرات گاز به کشورهای همسایه می‌شوید که این امر باعث ورود ارز به کشور و اشتغالزایی بیشتر می‌شود.»

یاد هند افتادم که مدتهاست داره نفت ایران رو میمکه و یک قرون (یک روپیه) هم تا حالا ننداخته کف دستشون!

ما هم که خواب...!

0 comments: