بابام و دماغ‌هاى تلويزيونى

Sunday, June 19, 2011

من درحالى که چشمم افتاده به دماغ مادر شوهر ستايش: يعنى زمان جنگ و اول انقلاب هم عمل دماغ مد بوده؟
بابام: وقتى هزار و چهارصد سال پيش زن‌هاى مختار دماغشون رو عمل مى‌کردن، بيست سال پيش که چيزى نيست!

0 comments: