دیالوگ- چهارده

Saturday, June 18, 2011

«شما تو خونه تلویزیون ندارین؟ پس وسایل خونه رو به کدوم طرف می‌چینین؟!»

جویی- فرندز

1 comments:

Anonymous said...

چه جالب! من دیشب همین قسمتشو نگاه می کردم. اونجایی که به دختره گفت حتما منو از سریال می شناسی, دختره گفت ما تلویزیون نداریم!
جالب بود که همین دیشب دیدمش!
خوب می نویسی ضمنا.
:)