برتر از شير سماور

Wednesday, June 8, 2011

یکی از مهیج‌ترین تشویق‌های استادیومی: آفرین آفرین تیم امید... آفرین آفرین تیم امید...!

1 comments:

شادگل said...

دختره وقتی برای کاپیتان تیم اتفاقی می افتاد دستاشو به هم گره می زد و می گفت:
واااای قهرماااان.
از همه جاش مهیج تر بود.