نمی‌دونستم چی بگم

Monday, June 6, 2011

وسط بحث سوار تاکسی شدم. پیرمرد جلویی داشت می‌گفت: آره، خدا رحمتش کنه، هم اون رژیم تو زندان بود، هم این رژیم...
راننده که مسن بود گفت: ولی بالاخره به حقش رسید، من که ازشون نمی‌گذرم... اگه این نهضت آزادی و ملی-مذهبی‌ها نبودن، الان این حال و روز رو نداشتیم... اونا بودن که این انقلاب رو شروع کردن...
دهنم بسته شده بود، به بهانه حرف زدن با موبایل، حواسم رو پرت کردم!

0 comments: