بابام و روز پدر

Thursday, June 16, 2011

دیشب بابام به همه‌مون اسمس داده: از اون جوراب‌های پارسالی نگیرین، به کشش حساسیت دارم!
مجبور شدیم زیرپوش براش بگیریم!

0 comments: