مکالمه با خانوم گوگل- واقعی

Saturday, October 16, 2010

داشتم برای یکی از دوستام جیمیل درست می‌کردم، نوشت باید شماره تلفن بدی تا کد امنیتی رو برات بفرستیم. گفتم ولش کن، شماره میدم، اینا که ایران رو آدم حساب نمی‌کنن، فوقش نمی‌فرستن. هنوز یک ثانیه نگذشته بود، دیدم با پیش شماره آمریکا تلفنم زنگ خورد! گوشی رو برداشتم، یه جیگر خانومی سه بار کد چهار رقمی رو برام خوند و رفت! هنوز تو کف موندم...!

2 comments:

ali said...

بابا ما اینجا هواتو داریم فکر کردی الکیه؟ سفارش تو به اون خانوم گوگل کرده بودیم

mahsa said...

chejoor shomarei dadi? manam be in moshkel khordam ama har chi shomare midadam ghabele paziresh nabood
albate man mobile dadam