شک نکنین؛ همممه این تبلیغات، با بودجه دولت لبنانه

Friday, October 15, 2010

ناقلا چاپخونه‌های بیروت، چه فونت فارسی خوبی هم دارن؟
ارواح عمه‌هاشون!

2 comments:

Anonymous said...

خبر نداری!!!کلی کتاب فارسی تو بیروت چاپ میشه
جدی میگم

majal said...

انتشرات یکی از دوستان به دلیل کیفیت بالا و هزینه کم به بیروت سفارش چاپ می دهد