شهید ان‌نژاد

Tuesday, October 12, 2010

درسته از اسرائیل خوشم نمیاد ولی چی میشد اگه ظرف چند روز آینده یه حمله موفقیت‌آمیز به لبنان داشته باشه!

1 comments:

امیر رضایی said...

ادب هم خوب چیزیه
آدم حتی اگر از کسی خوشش نمیاد یا تنفر داره نباید برای بی احترامی به اون هر لفظی رو هم بدهان بیاره پس ادب خود شما کجاست؟
ما که از ایشون شنیدیم در مقابل این توهین ها فقط افراد رو میبخشه؟ شما نمی تونید مودب باشید

از همه این موارد که بگذریم میترسم این آرزو ها را با خود به گور ببری
هم حمله موفقیت آمیز اسرائیل به لبنان هم به شهادت رسیدن رئس جمهور

آقای مودب