در پمپ گاز اتفاق افتاد

Thursday, October 28, 2010

- خانوم یه خورده بیا جلوتر تا ما هم بتونیم گاز بزنیم...
!

1 comments:

میرزا که نویس said...

یه ساعت دارم فک می کنم یه چیز مربوط بنویس، نشد!
پس:
وبلاگ خوبی داری.
به وب منم سر بزن :دال