مشهد ندیده‌ها

Sunday, October 24, 2010

اینایی که برای بار اول میرن مشهد، بعد هر گنبدی که می‌بینن جلوش خم و راست میشن و سلام میدن!