اسامی التقاطی- ده

Wednesday, October 13, 2010

می خوام وقتی بزرگ شدم، یکی از بچه‌هام رو موسیقی‌دان تربیت کنم، بعد اسمش رو بگذارم «خرچنگ کامکار» یا مثلا «فشنگ کامکار»! شاید عاقبت به‌خیر بشه

0 comments: