یک عاشقانه ایمن

Wednesday, October 13, 2010

اینایی که با زنشون روی موتور نشستن و کلاه ایمنی‌شون رو میدن به زنشون بذاره سرش...