عقده‌های سرکوب شده

Sunday, October 3, 2010

باید اعتراف کنم یکی از آرزوهای کودکی‌ام، داشتن چراغ قوه لیزری بود که جاسوئیچی هم می‌شد. هنوز الان هم که می‌بینم، دلم می‌خواد بخرم ولی زورم میاد براش پول بدم!

1 comments:

خان جان صرفاً بی عصا said...

همانا ما هم دارای این آرزو هایی که تا به امروز کانتینیو دارد می باشیم!
*شما را در بلاگ رول خود مهمان کرده ایم!