خدا شانس بده

Saturday, October 30, 2010

اگه گفتین همسایه دیوید بکام و ویکتوریا کیا هستن؟
تام کروز و کتی هولمز!
همسایه ما کیا هستن؟!

0 comments: