بالابرین و دانشگاه آزاد

Monday, October 11, 2010

بازی وبلاگی «من یک دانشگاه آزادی هستم» برای حمایت از جنبش سبز و اعلام انزجار از عدم وقف این دانشگاه. در این بازی هر بازیکن باید شهریه یک ترم رشته مهندسی با واحدهای آزمایشگاه و عملی را به حساب دکتر جاسبی بریزد. رسانه شمائید!

0 comments: