توالت فرهنگی

Friday, October 8, 2010

یکی از مزیت‌های توالت فرنگی به توالت‌های سنتی اینه که، سر توالت فرنگی چون راحته، سوژه‌های بهتری برای بلاگ به فکر آدم خطور می‌کنه!

0 comments: