آخوند کوچولو

Sunday, October 31, 2010

شاید یادتون نیاد، اوایل انقلاب به «شازده کوچولو» می‌گفتن «مسافر کوچولو». چون شازده از مصادیق بارز طاغوت بود!

0 comments: