گیهان و خوانندگان- مانور اقتدار

Monday, October 4, 2010

با تشکر از برخورد سربازان جان بر کف نیروی انتظامی با اراذل و اوباش و فتنه‌گران، خواهشمندیم تا با آن سلحشورانی که در مانور اقتدار پلیس لباس زنانه‌ی فتنه‌گران سبز جلبکی را پوشیده‌بودند مصاحبه‌ مفصلی انجام دهید تا خوانندگان بیشتر با این دو عزیز زحمت‌کش آشنا شوند. علی‌الخصوص آن برادری که مانتوی سبز پوشیده بود.

با احترام؛ کاظم قاق‌منش از آبیک

0 comments: