باز هم در داروخانه اتفاق افتاد

Thursday, October 28, 2010

بیمار: شربت نرم‌کننده سینه دارین؟
داروخانه‌دار: نه، چسب سفت‌کننده سینه داریم!

0 comments: