تف به این پائیز

Sunday, October 3, 2010

این فروردین و اردیبهشت است که انسان را زنده نگه داشته است!

1 comments:

ماهك said...

سلام

تازه به جمع بلاگرهاي گودراومدم
ميگم شما كه موهاتون رو تو گودر سفيد كرديد
هواي ما تازه واردا رو داشته باشيد

قلمتون رو به راه
ماهك