یک عاشقانه خسته‌کننده، پرویز یاحقی

Wednesday, October 6, 2010

- الو... پرویز جان... الو... گوشی رو بردار... الو...

کاری از بهمن فرمان‌آرا، بی‌بی‌سی فارسی
.
.
.
یعنی ما را نمود ها!

0 comments: