باشگاه خبرنگاران نابغه

Friday, October 1, 2010

خبرنگاره رفته خوزستان به مناسب هفته دفاع مقدس مصاحبه می‌کنه:
مرد خوزستانی: تو اون دوران، ازدواج‌های ساده‌ای برگزار می‌کردیم...
خبرنگاره: اِ؟! یعنی اون زمان ازدواج هم می‌کردین؟!
.
.
.
نه دیگه، زمان جنگ همه زنا و لواط می‌کردن! الاغ!

0 comments: