صبر منم حدی داره

Monday, October 4, 2010

خدایا! اینقدر صبر می‌کنم تا ببینم بالاخره کی کوتاه میاد، من یا تو!

1 comments:

ماهك said...

يه كم مدارا كن با اين پيرمرد
ازش سني گذاشته نا سلامتي
نمي شنوه
بشنوه همه يه حدودي ميشنوه اونم اشتباهي
تازگي شنيدم الزايمرم گرفته
ما كه حوصله صبرمون سر رفت داريم از رو زمين جمش مي كنيم
اماواسه شما ارزوي موفقيت مي كنيم
بابت لينك هم سپاس
قصدمون تبادل نبود ولي