قند شیرین است

Friday, October 8, 2010

«ای کاش مو کاشته بودم»

دکتر شریعتی
.
.
.
این بازی جدید گودری هم از اونایی میشه که کم‌کم حال خودمون که راهش انداختیم رو به هم بزنه! چون خصلت ما ایرانیها اینه که تا گند یه چیزی رو درنیاریم، ول نمی‌کنیم.
ولی جدی، با این شوخی‌ها که چند روزه مد شده یاد دوران جنگ افتادم. وقتی مدرسه میرفتم، روی دیواری نوشته بود «اتوبوس از مینی‌بوس بزرگتر است. امام خمینی»! هر روز این رو می‌خوندم و می‌گفتم خوب که چی؟ بعدها فهمیدم کسی که اون رو نوشته بود، قصد مسخره کردن حرفهای آقای خمینی رو داشته! حالا شده جریان همین دکتر شریعتی مظلوم!

1 comments:

لی said...

دقیقاً همین جمله را من هم در یکی از خیابان های شهرمان دیدم
که تا مدت ها رد می شدیم و می خواندیم و منظورش را متوجه نمی شدیم . البته امام خمینی زیرش ننوشته بود .