پینه‌دوز بامرام

Tuesday, October 19, 2010

کفشم رو بردم پیش پینه‌دوز، از اینایی که زیر پله‌ای کار می‌کنن. شماره تلفنم رو گرفت. فرداش دیدم اسمس زده «با سلام. کفش شما حاضر است. لطفا بیایید ببریدش. با تشکر» یعنی به آسمون رسیدم از این مرامش. تو این دوره‌ای که دوست آدم به آدم اسمس نمیزنه...

0 comments: