خاطرات: سد حسن نصرا...‏

Saturday, October 16, 2010

از سد حسن نصرا... می‌پرسن از حضور دکتر در لبنان چه خاطره‌ای دارین؟
در حالیکه داره لای دندونهاش رو خلال می‌کنه، لبخند میزنه و میگه: شب اول از همه بهتر بود... ولی کاش دفعه بعد خودش چنج کنه و بیاره، چنج کردن تومن اینجا سخته!

0 comments: