در زیر یک آیتم، در گودر اتفاق مي‌افتاد

Wednesday, October 6, 2010

- لایک به نوت
- لايك به وحيد
- لايك به جلال
- لایک به بالایی
- لایک به پایینی
- لایک به لایکت
- لایک به خودت
- لایک به اونت
- لایک به عمه‌ات
- لایک به ننه‌ات
- لایک به آبجیت
- لایک به ...
...
!

0 comments: