دلال محبت می‌شویم

Friday, October 22, 2010

یکی از دوستام بهم گفت «تو که اینقدر تو نت گلچرخ می‌زنی و گودر رو زیر رو می‌کنی، یه آگهی بده ببین کسی از بچه‌ها آدرسی، شماره تلفنی، ایمیلی چیزی از تیلور سوئیفت نداره؟» فکر کنم عاشقش شده!

1 comments:

Anonymous said...

پس قربون دستت اگه پیدا کردی یه ندایی هم به ما بده

خیر ببینی از جوونیت