سبزه رو ولش کن، قرمزه رو بگیر

Friday, October 29, 2010

يکی از بزرگترين آرزوهام اينه که به اندازه بازيگرهای فیلمها شانس داشته باشم که وقتی می‌خوان بمبی رو خنثی کنن، از بين سه هزار تا سيم، درست می‌زنن و همون سيم اصلی رو وقتی ثانيه‌شمار بمب روی عدد دو هست، قطع می‌کنن!

0 comments: