یا ضامن آهو

Monday, October 18, 2010

«زمانى بر مردم خواهد آمد كه درآن عافيت ده جزء است كه نه جزء آن در كناره‌گيرى از مردم و يك جزء آن در خاموشى است.»

تولد امام (واقعی‌مون) حضرت رضا (علیه‌السلام) مبارک
:)