پسرها از کودکی آموزش می‌بینند

Saturday, October 9, 2010

مادرها نباید از دست پسرهاشون، وقتی بزرگ میشن و میرن دنبال بعضی مسایل، ناراحت باشن، چون شاعر فرموده:
«گویند مرا چو زاد مادر، پستان به دهان گرفتن آموخت»
!

0 comments: