ژانر بالابرین: من یک میکروبم

Thursday, October 21, 2010

سلام؛ من یک میکروب هستم که می خوام نظام رو واکسینه کنم، اینجا جنبش سبزه، آی لاو یو موسوی!

1 comments:

امير رضايي said...

ما از شما تشکر می کنیم.

تشکر می کنیم که جامعه را واکسینه کردین.

تشکر می کنیم که با اغتشاشگری و توهین به عقاید مردم، جامعه را برای همیشه از تفکرات منحرف خود متنفر کردید.

تشکر می کنیم که نظام جمهوری اسلامی را در مقابل میکروب های سیاسی و اجتماعی واکسینه کردین.

تشکر می کنیم که ولایت فقیه را بیشتر تثبیت کردین.

تشکر می کنیم که محبوبیت رهبری را بیشتر کردین.

تشکر می کنیم که چهره حقیقی جریان سکولار را برای مردم نمایان کردین.

تشکر می کنیم که ملت را هوشیارتر کردین.

تشکر می کنیم که بصیرت مردم را افزایش دادین.

تشکر می کنیم که معرفت مردم را عمیق تر کردین.

در کل از شما میکروب های سبز بسیار متشکریم.