حادثه بد

Thursday, October 14, 2010

بعضی حادثه‌ها هيچگاه خبر نمی‌كند، فقط می‌كند...!

0 comments: